Reklamacje

  1. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy paczka nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, Klient zobowiązany jest, w obecności osoby dostarczającej przesyłkę, sprawdzić czy produkty nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient zobowiązany jest do sporządzenia, w obecności doręczyciela, protokołu reklamacyjnego opisującego stan przesyłki i produktów oraz decyzję Klienta o przyjęciu lub odmowie przyjęcia paczki ze względu na uszkodzenie zawartości.
  2. Podstawą reklamacji uszkodzonych produktów szklanych jest wybranie opcji dostawy „Kurier DHL – prod. szklane”
  3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
  4. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
  5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
  6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
  7. Produkty przedstawione na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od produktów zamawianych, a różnice te nie mogą być powodem reklamacji.